Warunki

Warunki rejestracji

Cena:
Cena obejmuje zajęcia, niezbędne materiały oraz lunch w ciągu dnia. Nie obejmuje natomiast kosztów transportu lotniczego i lokalnego, dodatkowych posiłków poza lunchem w dniach zajęć, ani zakwaterowania.
Transport i zakwaterowanie:
Uczestnicy są odpowiedzialni za zorganizowanie własnych środków transportu oraz rezerwacji hotelowych. Wykaz hoteli, z którymi Akademia Czekolady wynegocjowała preferencyjne stawki, jest dostępny na prośbę po otrzymaniu formularza rejestracyjnego.
Zasady rezygnacji:
Programy naszych Akademii Czekolady przewidują uczestnictwo ograniczonej liczby studentów i zazwyczaj sporządzane są listy oczekujących. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, zwracamy pięćdziesiąt procent (50%) ceny, pod warunkiem że rezygnacja zostanie przedłożona na piśmie, czternaście (14) dni przed pierwszym dniem zajęć. W przypadku rezygnacji po terminie czternastu (14) dni od dnia rozpoczęcia zajęć, wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.
Zgodnie z pisemną umową zawartą z Akademią Czekolady przed rozpoczęciem kursu, rejestrację można przenieść na inną osobę z tej samej firmy lub organizacji bez dodatkowej opłaty.
Akademia Czekolady zastrzega sobie prawo do anulowania zajęć w okresie do dwóch (2) tygodni przed rozpoczęciem kursu. W takim przypadku zajęcia zostaną zorganizowane w późniejszym terminie lub zarejestrowanym uczestnikom zwrócone zostaną wniesione opłaty za zajęcia.
Należy pamiętać, że Akademia Czekolady zastrzega sobie prawo do anulowania kursu lub dokonania niewielkich zmian w treści bądź harmonogramie programu lub do zmiany szkoleniowców. Akademia Czekolady nie będzie ponosiła odpowiedzialności za żadne związane z tym koszty poniesione przez uczestników.
Rejestracja i płatność:
Rejestracja i harmonogram zostaną potwierdzone po dokonaniu przez uczestnika pełnej płatności za zajęcia.
Wykorzystywanie informacji:
Informacje podane na formularzu rejestracyjnym będą wykorzystywane do celów rejestracji. Będą one przechowywane w bazie danych firmy Barry Callebaut do wyłącznego użytku firmy Barry Callebaut. Uczestnik ma prawo dostępu do tych informacji oraz może wystąpić o ich usunięcie lub skorygowanie w dowolnym momencie. Podane informacje mogą być wykorzystywane przez Barry Callebaut w celu przedstawienia uczestnikom aktualnych informacji w ich obszarze działalności w drodze publikacji, subskrypcji, imprez i innych ofert komercyjnych.