- Màster Bussiness Administration en Empreses alimentaries, per Les Heures – UB.
- Màster en Química Agroalimentària per IQS -Institut Químic de Sarrià –URV.
- Llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments (per la Universitat de Barcelona- UAB.
- Postgrau de Nutrició i Dietètica Humana per la Universitat de Barcelona.
- Enginyer tècnic agrícola en especialitat de Industries Agroalimentàries (per EUETAB – Universitat Politècnica de Catalunya - UPC.